Ράφια αρχείων, Σόφια

Πελάτης: SUSISPORT BULGARIA AD
Τύπος ράφι: Ράφια για ελαφρά φορτία
Χωρητικότητα: 12 μονάδες ανά 5 ράφια