Ξενοδοχείο Tire, Σόφια

Πελάτης: MEDINA MED Ltd.
Τύπος συστήματος ραφιών: Καταφύγια ελαστικών
Χωρητικότητα: 6500 ελαστικά