Αποθήκη για χαρτικά, Dobrich

Πελάτης: OFFICE-B Ltd.

Τύπος μεταλλικών ράβδων: Βασικό σύστημα ραφιών για βαριά φορτία

Παλαιόμετρο: 240 τεμ.