Стелажи тип "Мецанин", гр.Варна - Втора фаза

Клиент: "ЕЛБА" ЕООД

Тип метални стелажи: Мецанин структура

Капацитет: 2 етажа, 720 модула