Склад за гумени маркучи, гр.Кнежа

Клиент: "БЕРГИН ЮГ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Тип стелажна система: Стелажи за складиране на гумени маркучи
Палетоместа: 96 бр.