Склад, гр.Варна

Клиент: "ДАНОФФ МС" ООД
Тип метални стелажи: Стелажи за тежки  товари
Палетоместа: 18 бр