Конзолни стелажи, гр.София

Клиент: "АК МАГНИТ" ЕАД
Тип метални стелажи: Конзолни стелажи
Капацитет: 2 броя с по 4 нива